Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Relationship and Interaction between Anaerobic Sports Branches and Serum Nesfatin-1

Ahmet Gökhan Yazıcı 1
1 Department of Physical Training and Sports, Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.57124

Objective: Nesfatin-1, an important molecule for energy balance, is a toughness molecule in the hypothalamus comprising 82 amino acids and having a molecular weight of 9.7 kDa. We investigated whether the level of Nesfatin-1 in athletes before and after anaerobic exercise is affected by engaging in competitive and challenging sports, such as athletics, boxing, and taekwondo.

 

Material and Methods: Blood samples from a group of athletes who engaged in the aforementioned sports were collected in biochemical tubes. Nesfatin-1 concentrations were determined using a commercially available ELISA kit and the competitive inhibition enzyme immunoassay technique. The Wilcoxon-signed rank, Kruskal–Wallis, and Mann–Whitney U tests were performed. Significance levels were set at 0.01 and 0.05.

 

Results: Nesfatine-1 level is found to be significantly different before and after the anaerobic competition exercise in athletics, boxing and taekwondo sportsmen that maintain their active sport experience except sedentary group belongs to anaerobic exercise (path­letics= 0.00, p<0.05; pboxing= 0.00, p<0.05; ptaekwondo=0.00, p<0.05). While this significant difference were seen between the all groups and sedentary group, significant changes were also seen before and after the competition exercise in all group’s Nesfatin-1 levels.

 

Conclusion: The increase in Nesfatin-1 levels may depend on the level of hunger emerging at and immediately after exercising or a neuromuscular stimulus reflex that restores energy balance after excessive energy production that occurs during exercise.


 

Turkish

 

Başlık:Anaerobik Spor Branşları ile Serum Nesfatin-1’in İlişki ve Etkileşimi

 

Anahtar Kelimeler:Nesfatin-1, anaerobik egzersiz, enerji sistemleri, taekwondo, boks, atletizm

 

Amaç: Enerji dengesi için önemli bir molekül olan Nesfatin-1, 82 aminoasitten oluşan, 9,7 kDa moleküler ağırlığına sahip, hipotalamusta bulunan bir tokluk molekülüdür. Bizde rekabet ve mücadele gerektiren atletizm, boks ve taekwondo branş sporcularının, anaerobik egzersizleri öncesi ve sonrası Nesfatin-1 seviyesini etkileyip etkilemediğini araştırmayı planladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Sporculardan kan örnekleri biyokimya tüplerine alındı. Nesfatin-1 konsantrasyonu ticari olarak satın alınan eliza kiti ile ölçüldü. Bu test de yarışmalı enzim İmmunoassay tekniği kullanıldı. Elde edilen veriler, Wilcoxon İşaretli Sıralar, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Anlamlılık seviyesi olarak 0,01 ve 0,05 alındı.

 

Bulgular: Anaerobik egzersizin sedanter grubu haricindeki aktif spor yaşamlarını devam ettiren, atletizm, boks ve taekwondo sporcularının anaerobik müsabaka egzersizi öncesi ve sonrası Nesfatin-1 değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (path­letics= 0,00, p<0,05; pboxing= 0,00, p<0,05; ptaekwondo=0,00, p<0,05). Bu anlamlı farklılık, tüm gruplar ile sedanter grup arasında varken; aynı zamanda müsabaka egzersizi öncesi ve sonrası tüm grupların Nesfatin-1 seviyeleri arasında da bulunmaktadır. 

 

Sonuç: Nesfatin-1 seviyesindeki bu artış, egzersiz anında ve hemen sonrasında enerji ihtiyacı ile ortaya çıkan açlık hissini bastırmak için salgılanmasına veya egzersiz sırasında ortaya çıkan aşırı enerji üretiminde, enerji dengesini sağlamak üzere nöromüsküler uyaranların bir refleksine bağlı olabilir.

Keywords : Nesfatin-1, anaerobic exercise, energy systems, taekwondo, boxing, athletics