Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Severe Ischemic Stroke in a Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: A Case Report

Haluk Gümüş 1 ,Halim Yılmaz 2
1 Clinic of Neurology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.04809

In idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), a quite prevalent autoimmune hematological disease, thrombocytopenia is observed because of platelet destruction caused by immunological mechanisms. ITP usually leads to bleeding. Nevertheless, ITP, although rarely observed, may lead to thrombotic complications, including ischemic stroke. The present case is a female patient with ITP who developed cerebral infarction due to thrombus in the left middle cerebral artery. Our report reveals that severe ischemic stroke as well as bleeding may be encountered while monitoring an ITP case.

 


 

Turkish

 

Başlık: İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Şiddetli İskemik İnme: Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: İdiopatik trombositopenik purpura, inme, trombositopeni, trombüs

 

Çok yaygın otoimmün kan hastalığı olan idiopatik trombositopenik purpurada (ITP) immünolojik mekanizmalar nedeniyle trombositlerin dekstrüksiyonu nedeniyle trombositopeni görülür. ITP genellikle kanamaya yol açar. Bununla birlikte ITP, nadirde olsa iskemik strokun da dahil olduğu trombotik komplikasyonlara yol açabilmektedir. Biz sol orta serebral arterin trombüsüne bağlı serebral infarkt gelişen ITP’li bir kadın vakayı rapor ettik. Vakamız ITP’li bir hastayı takip ederken bu vakalarda kanamanın yanında ciddi iskemik inmenin de görülebileceği göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir.

Keywords : Idiopathic thrombocytopenic purpura, stroke, thrombocytopenia, thrombus