Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Effect of Sportive Activity on Bone Mineral Density during Adolescence

Yavuz Sayar 1 ,Fatma İnci Arıkan 1 ,Medine Ayşin Taşar 1 ,Yıldız Dallar 1
1 Clinic of Pediatrics, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.81905

Objective: This study aims to evaluate the effect of performance of regular sportive activity (SA) on bone mineral density in adolescents.

 

Material and Methods: Fifty-five adolescents performing regular SA and 56 normally active adolescents were included in the study. Bone mineral density was measured with a quantitative ultrasonography device.

 

Results: Adolescents performing regular SA had higher bone mineral density when compared with normally active adolescents (p=0.011). Vitamin D levels were also higher in the group performing regular SA (p<0.001). Children of parents with higher educational status were significantly related with higher prevalence of performance of regular SA.

 

Conclusion: Performing regular physical activity during adolescence is important for bone mineral density, and children should be encouraged to perform regular SA in the early period.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ergenlerde Sportif Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

 

Anahtar kelimeler: Ergen, kemik mineral dansitesi, kantitatif ultrason, fiziksel aktivite

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerde düzenli spor yapmanın kemik mineral dansitesi üzerine etkisini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Elli beş düzenli spor yapan ve 56 normal aktif ergen çalışmaya alındı. Kemik mineral yoğunluğu niceliksel ultrasonografi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Düzenli spor yapan ergenlerin kemik mineral yoğunluğu düzenli spor yapmayanlara göre daha yüksek saptandı (p=0,011). D vitamini düzeyi düzenli spor yapan grupta daha yüksek bulundu (p<0,001). Düzenli spor yapan ergenlerin sıklığı yüksek eğitim düzeyi olan ebeveynlerin çocuklarında daha sık saptandı.

 

Sonuç: Ergenlik döneminde düzenli fiziksel aktivite kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilidir ve erken dönemde düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmelidir.

Keywords : Adolescents, bone mineral density, quantitative ultrasound, physical activity