Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Update-ASIA Impairment Scale: Level Determination, Classification, and Examples

Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.77753

Performing a standardized physical examination is useful for spinal cord injury patients during follow-up, monitoring the effects of different treatments, and building a standard terminology for professionals dealing with the disease. The most commonly used method in assessment of spinal cord injury patients is the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury developed by American Spinal Cord Association (ASIA) and International Spinal Cord Society (ISCoS). The purpose of this report is to summarize the ASIA Impairment Scale, a part of the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, and summarize leveling and grading with examples.

 


 

Turkish

 

Başlık: ASIA Güncellemesi- ASIA Bozukluk Skalası: Seviye Belirleme, Sınıflama ve Hasta Örnekleri

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, ASIA Bozukluk Skalası, sınıflama

 

Omurilik yaralanmalı hastaların değerlendirilmesinde standart bir nörolojik değerlendirme yönteminin kullanılması iyileşme sürecini takip etmek, değişik tedavi yöntemlerinin etkilerini izlemek ve hastalıkla ilgilenenler arasında ortak bir dil oluşturmak için gereklidir. Omurilik yaralanmalı hasta değerlendirilmesi ve sınıflamasında bugün için en yaygın kullanılan yöntem American Spinal Cord Association (ASIA) ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından geliştirilen Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır. Bu makalenin amacı omurilik yaralanmalı hastanın değerlendirilmesinde güncel Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması İçin Uluslararası Standartlar’ın bir parçası olan ASIA Bozukluk Skalasını gözden geçirmek ve hasta örnekleri ile omurilik yaralanmalı hastada seviye belirleme, sınıflamanın özetlenmesidir.

Keywords : Spinal cord injury, ASIA Impairment Scale, classificatio