Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Updates in ASIA Examination: Anorectal Examinatio

Evrim Coşkun Çelik 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.00087

Anorectal exam is a part of the neurological examination developed and standardized the American Spinal Cord Association (ASIA). It evaluates the most caudal roots of the spinal cord, including S3, S4, and S5. Any positive findings on anorectal examination defines incomplete injury.

 


 

Turkish

 

Başlık: ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Anorektal Değerlendirme

 

Anahtar kelimeler: Anorektal muayene, omurilik yaralanması

 

Anorektal muayene American Spinal Cord Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve standardize edilen nörolojik muayenenin bir parçasıdır. Omuriliğin en kaudal lifleri olan S3, S4 ve S5 liflerini değerlendirmektedir.  Herhangi pozitif anorektal muayene bulgusu; inkomplet omurilik yaralanmasına işaret eder. 

 

Keywords : Anorectal examination, spinal cord injury