Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Updates in ASIA Examination: Sensory Examinatio

Ebru Yılmaz Yalçınkaya 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.63239

Knowledge of the American Spinal Cord Association neurological examination standards is necessary to communicate in colloquial and standard scientific language. The basic aim of this review is to explain the up-to-date required sensory examination components of ASIA neurologic examination. The second aim is to review the optional sensory examination that is not required to define neurological level. Neurological level and sensory examination in pediatric patients.

 


 

Turkish

 

Başlık: ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Duyu Değerlendirmesi

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, duyu muayenesi, ASIA

 

American Spinal Cord International Association (ASIA) tarafından geliştirilen omurilik yaralanmalı hastalar için kullanılan nörolojik muayenenin bilinmesi standart ortak bilimsel dili konuşmak için önemlidir. Bu derlemenin temel amacı, ASIA nörolojik muayenesinin duyu muayenesi komponentinin güncel halini anlatmaktır. Ayrıca nörolojik seviye için gerekli olmayan isteğe bağlı duyu muayenesi ve çocukta duyu muayenesindeki temel özellikleri gözden geçirmek ikinci amaç olarak belirlenmiştir.

Keywords : Spinal cord injury, sensory examination, ASIA