Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Assessment of Spinal Cord Injury-History

Rıdvan Alaca 1
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.93653

Performing a standardized physical examination for the spinal cord injury patients is mandatory for clinical and scientific purposes. Several attempts have been made since 1960s to have a standard of assessment. This article includes the history, development, and improvement of ASIA classification, the most widely accepted and used assessment in the field.

 


 

Turkish

 

Başlık: Omurilik Yaralanmasında ASIA Değerlendirmesi-Tarihçe

 

Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanması, uluslararası standartlar, nörolojik seviye, ASIA bozukluk skalası

 

Omurilik yaralı hastaların muayenesinde klinik ve bilimsel çalışma amaçlı standart bir değerlendirme zorunludur. Böyle bir standart değerlendirme için 1960’lardan bu yana birçok girişim yapılmıştır. Bu makale, değerlendirme yöntemlerinden en yaygın kabul göreni olan American Spinal Injury Association (ASIA) sınıflamasının tarihi, oluşturulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır.

Keywords : Spinal cord injury, international standards, neurologic level, ASIA impairment scale