Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Spina Bifida and Rehabilitation

Nihal Özaras 1
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.98250

Spina bifida (SB) is the incomplete closure of the posterior elements of the vertebrae due to a developmental disorder. Among the causes of childhood disability, SB is the second most common cause after cerebral palsy. Generally, secondary motor neuron findings are seen below the lesion.The ambulation grade and the orthoses used by patients vary according to the level of the lesion. SB patients experience various complications throughout their lives. The purpose of SB rehabilitation is to prevent these complications and to keep the patient’s functional status at the best possible level. Therefore, a rehabilitation program, starting at infancy and continuing during the lifetime, should be family centered and should be conducted with a multidisciplinary team. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Spina Bifida ve Rehabilitasyonu

 

Anahtar kelimeler: Spina bifida, rehabilitasyon, egzersiz, ortez

 

Spina bifida (SB), gelişimsel bozukluk nedeniyle vertebra arka elemanlarının tam olarak kapanmamasıdır. Çocukluk çağı engellilik nedenleri arasında serebral palsiden sonra ikinci sıklıktadır. Genellikle lezyon altında ikinci motor nöron bulguları görülür; ambulasyon düzeyi ve hastaların kullandığı ortezler lezyon seviyesine göre değişir. SB’li hastalar hayatları boyunca çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıyadır. SB rehabilitasyonunda amaç, bu komplikasyonları önlemek ve hastanın fonksiyonel durumunu mümkün olan en iyi seviyede tutmaktır. Bu nedenle bebeklik döneminden başlayan ve ömür boyu süren rehabilitasyon programı aile merkezli olmalı ve multidisipliner bir ekiple birlikte yürütülmelidir. 

Keywords : Spina bifida, rehabilitation, exercise, orthosis