Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

The Effects and Clinical Implementations of Tai Chi Exercise

Pelin Yıldırım 1
1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.43799

Tai Chi is an ancient Chinese mind-body exercise consisting of a series of slow and controlled movements. Tai Chi appears to be safe and effective in promoting aerobic capacity, muscle strength, and flexibility and also appears to have psychological benefits. There has been an increasing number of studies in recent years relating Tai Chi to fields of cardiac and geriatric rehabilitation. Tai Chi, by improving cardiorespiratory function, muscle strength, and postural control among older people, is believed to be one of the most promising exercises that older people can practice to reduce falls and related complications. Better adherence to the exercise programs is another aspect in favor of Tai Chi exercise, which takes place in evidence-based treatment recommendations of knee osteoarthritis and osteoporosis. The aim of the present review is to summarize the current literature about the effects of practicing Tai Chi and its uses in various fields, such as cardiac rehabilitation, neurological rehabilitation, and rheumatological diseases.

 


 

Turkish

 

Başlık: Tai Chi Egzersizinin Etkileri ve Klinik Uygulamaları

 

Anahtar kelimeler: Tai Ji, zihin-beden tedavileri, egzersiz, rehabilitasyon

 

Tai Chi, yavaş ve kontrollü hareketlerden oluşan Çin kökenli bir zihin-beden egzersizidir. Aerobik kapasiteyi, kas gücünü ve esnekliği arttırdığı aynı zamanda psikolojik fayda sağladığı düşünülmektedir. Son yıllarda, Tai Chi’nin kardiyak ve geriatrik rehabilitasyon alanlarındaki kullanımı ile ilgili çalışmalar artmıştır. Postüral kontrol, kas gücü ve kardiyorespiratuvar kapasitede artış sağlaması nedeniyle, yaşlı popülasyonun düşme ve düşme ile ilgili komplikasyonlardan korunmak için yapabileceği en iyi egzersizlerden biri olduğu varsayılmaktadır. Diz osteoartriti ve osteoporozda kanıta dayalı öneriler arasında yer alan Tai Chi’nin, tercih edilmesindeki diğer bir sebep ise, egzersiz uyumunun oldukça iyi olmasıdır. Mevcut derlemede, Tai Chi’nin etkileri ve kardiyak rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar gibi farklı alanlardaki uygulamaları ile ilgili literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

 

Keywords : Tai Ji, mind-body therapies, exercise, rehabilitatio