Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Exercise Prescription in Idiopathic Scoliosis

Hürriyet Gürsel Yılmaz 1
1 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.84669

Causing rotation and bending of the spine, scoliosis leads to postural changes. Predominantly, the abdominal muscles, thorax, back, and low back extensors are affected. However, it also causes biomechanical changes of the pelvis, shoulder girdle, and even lower extremities and feet. For this reason, a thorough examination of the musculoskleletal system has to be performed for every patient. After determination of the problems, in addition to convenient therapeutic alternatives, exercise therapy and physiotherapy have to be planned individually. In the literature, there are various exercise methodologies, which are named Schroth, Dobomed, Method Lyonnaise, myofasial relase, and side shift. All of these exercise therapies share the same basic principles. They all are based on elongating the short muscles, relaxing the stretched muscles, and using diaphragmatic and deep breath techniques during the practice. Many of these applications place emphasis on specific training and certification in this field. In fact, every physiatrist has the knowledge of composing an exercise program for scoliosis. It is very important to make a good evaluation of the patient and to employ a good therapeutic approach for his problematic segments, muscles, and postural disturbances. It is essential to have experience and sufficient practice in this area, to spare the maximum time needed for the patients, and to follow them up by consistent controls.

 

 


 

Turkish

 

Başlık: İdiyopatik Skolyozda Egzersiz Reçeteleme

 

Anahtar kelimeler: İdiyopatik skolyoz, Schroth egzersiz, skolyoz egzersizleri 

 

Skolyoz, omurgada yaptığı rotasyon ve açılanma nedeniyle kişinin tüm vücudunda postüral değişikliklere neden olur. Özellikle abdominal kaslar, göğüs kafesi, sırt ve bel ekstansörleri bu durumdan en fazla etkilenmekle birlikte pelvis, omuz kuşağı hatta alt ekstremiteler ve ayaklarda biyomekanik değişikliklere yol açar. Bu nedenle her hastanın tüm kas ve iskelet sistemi ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, problemler saptanmalı ve uygun tedavi seçenekleri yanında egzersizler ve fizyoterapi hastaya özgü planlanmalıdır. Literatürde Schroth, Dobomed, Method Lyonnaise, Side Shift adıyla farklı egzersiz metodolojileri yer almaktadır. Farklı egzersiz yaklaşımlarının temelindeki prensipler; kısa kasların uzatılması, gergin kasların gevşetilmesi, miyofasiyal gevşeme teknikleri, uygulama sırasında diyafragmal ve derin nefes teknikleri kullanılmasıdır. Bu uygulamaların birçoğu bu alanda özel eğitim ve sertifikasyonların gerekliliğine değinmektedir. Aslında her fiziyatrist skolyoza yönelik bir egzersiz programını oluşturacak bilgiye sahiptir. Önemli olan hastayı iyi değerlendirmek, sorunlu segment ve kaslar ile postüral problemlere yönelik iyi bir fiziyatrist yaklaşımı uygulamaktır. Elbette bu alanda deneyimli olmak, yeterince hasta pratiği yapmak ve hastalara maksimum zamanı ayırmak ve sürekli kontrollerle hastayı takip etmek gerekecektir.  

Keywords : Idiopathic scoliosis, Schroth exercise, scoliosis exercises