Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Guillain-Barre Syndrome Associated with Peginterferon Alfa-2a: A Case Report

İrfan KOCA 1 , 2 ,Ercan MADENCİ 1 ,Mehmet Uçar 3 ,Ahmet Çelik 4
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2
3 Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
4 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.86658

Kronik hepatit C tedavisinde yaygın olarak kullanılan Polietilen glikol-interferon α (PEG-IFNα)’nın önemli yan etki potansiyeli mevcuttur. Grip benzeri semptomlar, depresyon, sinirlilik ve kemik iliği supresyonu en sık ortaya çıkan yan etkilerdir. Periferal sinirleri etkileyen önemli nörolojik yan etkiler nadiren bildirilmiştir. Bu yazıda, PEG-IFa-2a tedavisinin 6. haftasında Guillain-Barre Sendromu klinik bulgularıyla başvuran 58 yaşında kadın hasta anlatıldı ve tartışıldı. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Peginterferon Alfa-2a ile İlişkili Guillain-Barre Sendromu: Olgu Sunumu

 

Anahtar kelimeler: Guillain-Barre Sendromu, interferon alfa -2a, kronik hepatit C

 

Kronik hepatit C tedavisinde yaygın olarak kullanılan Polietilen glikol-interferon α (PEG-IFNα)’nın önemli yan etki potansiyeli mevcuttur. Grip benzeri semptomlar, depresyon, sinirlilik ve kemik iliği supresyonu en sık ortaya çıkan yan etkilerdir. Periferal sinirleri etkileyen önemli nörolojik yan etkiler nadiren bildirilmiştir. Bu yazıda, PEG-IFa-2a tedavisinin 6. haftasında Guillain-Barre Sendromu klinik bulgularıyla başvuran 58 yaşında kadın hasta anlatıldı ve tartışıldı. 

Keywords : Guillain-Barre Sendromu, interferon alfa -2a, kronik hepatit C