Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Multiple Fractures Associated With Alendronate Use

Hatice Bodur 1 ,Şefika Konca 2 ,Uğur Günel 3 ,Özlem Yılmaz 4 ,Önder Murat Delialioğlu 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Numune Training and Research Hospital Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
3 Ankara Numune Training and Research Hospital Department of Orthopedics, Ankara, Turkey
4 Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.44127

Bifosfonatlar, osteoporoz tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar olup, kemik rezorbsiyonunu azaltarak etki gösterirler. Ancak bu ilaçların uzun dönem etkileri tam olarak bilinmemektedir. Literatürde uzun dönem bifosfonat kullanımı ile ilişkili subtrokanterik, diyafiz stres veya yetersizlik kırıkları tanımlanmıştır. Burada yaklaşık 10 yıldır bifosfonat tedavisi alan ve spontan femoral diafiz fraktürü, sol pubik ramus kırığı ve sakrum kırığı ile düşük enerjili travmaya bağlı sağ pubik ramus kırığı gelişen olgu sunulmuştur. 

Keywords : Bisphosphonate, fracture