Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Spinal Dorsal Meningioma

Selçuk Yavuz 1 ,Nurettin Taştekin 2 ,Murat Birtane 1 ,Hakan Sercan Kurtoğlu 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.19052

Meningiomas are usually benign, slow-growing tumors that originate from arachnoid cap cells. Spinal meningiomas represent 12% of all meningiomas. They tend to grow slowly and cause different symptoms, depending on the region affected; therefore, the time between the onset of symptoms and diagnosis is variable. Before the frequent use of magnetic resonance imaging (MRI), some cases with spinal meningiomas were reported to be operated on with a misdiagnosis of lumbar disc herniation or knee disorder. Here, we report a case of a patient who had been operated on with the diagnosis of lumbar spinal stenosis but had complaints of weakness in the legs and difficulty walking. The patient did not improve after the operation. Further investigations after the surgery revealed that the patient had spinal meningioma. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Spinal Dorsal Meningiom

 

Anahtar kelimeler: Meningiom, spinal stenoz, omurilik tümörü

 

Meningiomlar; araknoid hücrelerden köken alan, tipik olarak selim karakterde, yavaş büyüyen tümörlerdir. Tüm meningiomlar içerisinde spinal meningiomlar %12 sıklıkta görülmektedir. Genellikle yavaş büyüme eğiliminde olmaları ve bulundukları bölgeye göre farklı semptom oluşturmaları nedeniyle semptomların başlamasıyla tanı konulması arasında geçen süre değişkendir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme öncesinde bazı spinal meningiomlu olguların lomber disk hernisi veya diz cerrahisi geçirdikleri bildirilmiştir. Burada 67 yaşında uzun süredir bel ağrısı ve alt ekstremitede ilerleyici kas gücü kaybı olan, lomber spinal stenoz tanısıyla opere edildikten sonra dorsal meningiom tanısı alan bir hastayı sunduk. Ameliyat sonrası tarafımıza başvuran hastayı rehabilitasyon amacıyla servisimizde takip ettik. 

 

Keywords : Meningioma, spinal stenosis, spine tumor