Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Vocal Cord Paralysis and Dysphagia Caused by Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH): Clinical and Radiographic Findings

Ramazan Büyükkaya 1 ,Ayla Büyükkaya 2 ,Beyhan Öztürk 3 ,Mustafa Özşahin 4 ,Beşir Erdoğmuş 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2 Department of Radiology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey
3 Department of Radiology, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.84704

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH), also called Forestier disease, is usually observed in elderly people older than 60 years, and the etiology is not known exactly. This disease is usually asymptomatic but may present with different symptoms related to mechanical compression due to osteophytes. Although dysphagia is well known among the presenting symptoms of DISH, particularly vertebral dysphagia, due to osteophyte compression, vocal cord paralysis is rarely reported. In this report, a 78-year-old male presented with dysphagia and hoarseness, and as a result of the evaluation, left vocal cord paralysis due to an entrapped recurrent laryngeal nerve and esophageal compression secondary to cervical osteophytes was detected. We discuss the clinical and imaging features of this unusual case of Forestier’s disease in conjunction with the literature. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostoz’un (DİSH) Neden Olduğu Vokal Kord Paralizisi ve Disfaji; Radyolojik ve Klinik Bulguları

 

Anahtar kelimeler: DİSH, vokal kord paralizisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

 

Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis-DISH) ya da Forestier hastalığı sıklıkla 60 yaş üzeri yaşlı popülasyonda görülen ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Genellikle semptomsuz olan bu hastalık osteofitlere bağlı mekanik basının neden olduğu farklı semptomlarla prezente olabilmektedir. Semptomları arasında osteofit basısına bağlı “vertebral disfaji” olarak bilinen disfaji iyi bilinmesine rağmen oldukça nadir olarak vokal kord paralizisine de neden olabilmektedir. Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı yakınmasıyla başvuran DİSH tanısı koyduğumuz 78 yaşındaki bir erkek olgumuzda yapılan incelemeler sonucunda servikal osteofitlerin özofagus ve sol rekürren laringeal siniri basıya uğrattığı ve sol vokal kordda paraliziye neden olduğu anlaşılmıştır. Biz de burada nadir rastlanan bu olgunun klinik ve görüntüleme bulgularını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. 

Keywords : DISH, vocal cord paralysis, computed tomography, magnetic resonance imaging