Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Travmatik Beyin Hasarlı Bir Hastada Anterior Hipopituitarizm ve Diabetes İnsipidus - Olgu Sunumu

Rıdvan Alaca 1 ,Bilge Yılmaz 2 ,Şükrü Gündüz 3
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Anterior Hypopituitarism and Diabetes Insipidus in a Patient with Traumatic Brain Injury Neuroendocrine dysfunctions are one of the various complications which appear following traumatic brain injury. We report a case of anterior hypopituitarism and the latest onset of diabetes insipidus in the literature in a 20 year old patient with traumatic brain injury due to gun-shot wound

Keywords : Traumatic brain injury, neuroendocrine dysfunctions, diabetes insipidus