Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1
Sezaryen doğum sırasında yenidoğanda cerrahi insizyona bağlı siyatik sinir yaralanması: Olgu sunumu
Zaheer Ahmed Gill 1 ,Saeed Bin Ayaz 1 ,Muhammad Ikram 1 ,Nadeem Ahmad 2
1 Armed Forces Institute of Rehabilitation Medicine, Abid Majeed Road, Rawalpindi, Pakistan
2 Combined Military Hospital, Abbottabad, Pakistan
DOI : 10.5152/tftrd.2015.22220 Sezaryen doğumlar, yenidoğan ve anne için yaralanma riskinde artış ile ilişkilidir. Yenidoğandaki laserasyon başlıca yüz, baş ve kulakta gelişen, en sık görülen yaralanmalardır. Bu yazıda, cerrahi sezaryen doğum insizyonunun neden olduğu siyatik sinir yaralanması ile sonuçlanan kalçada laserasyon görülen yenidoğan olgu sunuldu. Yenidoğan komplike olmayan gebelik sonrasında term bebekti. Sezaryen sırasında sağ kalçasında çentik oluştu. Daha sonra bebekte bir aylıkken ayak düşüklüğü ile ilişkili yelken sağ ayak gelişti ve sinir iletim çalışmaları ve elektromiyografi ile değerlendirildiği üzere, siyatik sinir yaralanması olduğu tespit edildi. Keywords : Sezaryen doğum; siyatik sinir yaralanması; fetal laserasyon