Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
Skolyoz ve AVM’ye Bağlı Spinal Sinir Kök Basısı Bulgularının Eşlik Ettiği Klippel-Trenaunay Sendromu
Yasemin Özkan 1 ,Bekir Sanal 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
2 Department of Radiology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.94870

Klippel-Trenaunay Sendromu (KTS), şarap lekesi (port wine) tarzında kutanöz vasküler malformasyonlar, kemik ve yumuşak doku hipertrofisi ve variköz venlerle karakterize genellikle tek ekstremite tutulumuyla giden nadir görülen konjenital hiperplazi sendromlarından biridir. İlk olarak 1900’lü yıllarda Fransız doktorlar Maurice Klippel ve Paul Trenaunay tarafından tanımlanmıştır. Daha sonra Parkes ve Weber isimli araştırmacılar eşlik eden arteriyel anomalileri, arteriyovenöz fistül ve arteriyel anevrizmaları tanımlamışlardır. Hastalık, erkek ve kadınları eşit etkiler ve herhangi bir ırk grubu ile sınırlı değildir. Biz bu makalede, üç ekstremite hipertrofisine yaygın kutanöz vasküler malformasyonlar ve variköz venlerin eşlik ettiği, lomberspinal kanal yerleşimli arteriyo venöz malformasyona bağlı spinal sinir kök basısı bulgularıyla prezente olan, oldukça nadir rastlanan KTS’li bir olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Keywords : Klippel-Trenaunay Sendromu, spinal kök basısı, AVM