Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Miyelopatinin Eşlik Etmediği Torakal Ligamentum Flavum Ossifikasyonu: Dorsal Ağrılı Olgu Sunumu

Sinan Bahadır 1 ,Ahmet Yılmaz 2
1 Bafra Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Samsun, Türkiye
2 Bafra Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.75547

Spinal s/tftrd.tenoz, torasik bölgede diğer bölgelere göre daha az görülüp daha az teşhis edilir. Faset hipertro0fisi, anterior disk protrüzyonu, spondilotik spurlar, ossifiye posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum hipertrofisi veya ossifikasyonu gibi çeşitli hastalıklar stenoza neden olabilir. Sıklıkla alt torasik segmentler (T9-12) etkilenmektedir. Ligamentum flavum ossifikasyonu, Japon toplumunda torasik stenozun majör sebeblerinden biri iken beyaz ırkta nadirdir. Paraparezinin izlediği bacaklarda hissizlik ve bacak ağrısı en sık karşılaşılan semptomlar iken azınlık bir hasta grubunda başlangıç semptomu trunkal ağrıdır. Bu olgu ile birçok yönden nadir görülen bir torasik stenoz vakası sunmaktayız: Beyaz kadın hastada başlangıç semptomu trunkal ağrı olan, üst torasik bölgede ligamentum flavum ossifikasyonu.

Keywords : Ossifikasyon, ligamentum flavum, spinal stenoz, dorsal ağrı