Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Akut el bileği ağrısının nadir bir nedeni: Persistan median arter trombozu

Elif Nisa Ünlü 1 ,Feray Soyupek 2 ,Ömer Yılmaz 3 ,Aykut Recep Aktaş 3 ,Ural Koç 3 ,Ramazan Büyükkaya 1
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta
DOI : 10.5152/tftrd.2015.76836 Persistan median arter (PMA), elin vasküler yapısının anatomik bir varyasyonudur ve genellikle asemptomatiktir. Persistan median arterin varlığı ve trombozu, başta karpal tünel sendromu olmak üzere çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Akut PMA trombozunun erken tanı ve tedavisi önemlidir; zira erken antikoagülan tedavi ile birçok komplikasyon ve cerrahi gereksinimi önlenebilmektedir. Bu yazıda, 36 yaşında bir kadın olguda akut el bileği ağrısına neden olan tromboze PMA'nın görüntüleme bulguları sunuldu. Erken antikoagülan tedavi, semptomların tamamen iyileşmesini sağladı. Hastada karpal tünel sendromu veya başka bir bulgusu yoktu. Keywords : Persistan median arter, tromboz, el bileği ağrısı