Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num
Erişkin Wilson Hastalığında Kas İskelet Sistemi Tutulumu: Olgu Sunumu
Şule Şahin Onat 1 ,Zehra Şahin 1 ,Seda Biçer 1 ,Hülya Şirzai 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.17003

Wilson hastalığı; karaciğerde, santral sinir sistemi, göz ve diğer bir çok organ ve dokuda patolojik bakır birikmesiyle ilişkili, otozomal resesif geçiş gosteren bir hastalıktır. Wilson hastalığında iskelet sistemi değişiklikleri nadirdir. Fakat olduğunda takip eden hekimler tarafından atlanmaması gereken, tedaviyle hastalarının yaşam kalitelerini yükseltecek durumlardır. Bu sunuda da Wilson hastalığının kas iskelet sistemi tutulumlarını inceleyip tüm branşlar açısından önemini vurgulamayı amaçladık.

Keywords : Kas iskelet sistemi tutulumu, Wilson hastalığı, multidisipliner yaklaşım