Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1
Ulnar Sinir Derin Dal Sıkışması:Bir Olgu Bildirimi
Semih Akı 1 ,Süreyya Şencan 2 ,Ayşe Karan 3 ,Ender Berker 4
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Poliso sekeli olan ve son 5 yıldır el interosseous kaslarda atrofi gelişmeye başlayan olguda bu atrofinin ayırıcı tanısı yapılmaya çalışıldı. Olgumuzun polio sekeli olması ve iki taraflı kenedyen kullanması dolayısıyla ayırıcı tanıda özellikle postpolio sendromu ile n.ulnaris'in periferik sıkışma sendromları üzerinde duruldu. İnterosseous kaslarda atrofiye sebep olan periferik sıkışma yerinin tayini ve sebebi gerek klinik gerekse elektrofizyolojik olarak değerlendirildi. Gözlemlediğimiz klinik ve elde ettiğimiz elektrofizyolojik verilere dayanarak interosseous kaslarda sonradan başlayan bu atrofinin nedeninin n.ulnarisin distalde sıkışması ile uyumlu olduğunu gördük. Olgumuzda yapılan motor ve duysal ileti çalışmaları ve iğne EMG'si sonunda n.ulnaris duysal ileti değerlerinin normal olması, interosseous kaslardan yapılan motor ileti değerlerinin bozuk olmasına rağmen hipotenar kaslarının etkilenmemiş olması sıkışmanın Guyon kanalının distalinde n.ulnaris derin dalında olduğunu gösteriyordu. Guyon kanalı; n.ulnaris'in tekrarlayan travmalar sonunda sıklıkla sıkıştığı bölgleerden biri olup, elin palmar yüzünd emecut olan kallus ise bu sıkışmanın nedenini açıklar nitelikteydi.

Keywords : N.ulnaris, elektromiyografi, sinir sıkışma sendromları.