Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Behçet Hastalığı ve Bilateral Baker Kisti-Olgu Sunumu

Lale Altan 1 ,Ümit Bingöl 2 ,Esra Dinçşahin 3 ,Merih Yurtkuran 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları, Bursa

20 yıldır Behçet Hastalığı tanısı ile takip ve tedavi edilmekte olan 53 yaşındaki erkek hasta sağ diz ve abaldırında ağrı ve şişlik yakınması ile  kliniğimize başvurdu. İlk olarak derin ven trombozu tanısı kondu fakat ultasonografi ve manyetik rezonans incelemeleri ruptüre Baker kisti ile uyumluydu. Hastaya artroskopik girişim uygulandı. Bir yıl sonra benzer yakınmalar sol dizinde ortaya çıktı ve Baker kisti tespit edildi. Behçet hastalığı ve bilateral Baker kisti birlikteliği tartışıldı.

Keywords :