Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2
Gait Characteristics With and Without Shoes
Meltem Esenyel 1 ,Gail Walden 2 ,Andrew Gitter 3 ,Nicolas E Walsh 2
1 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas, USA
3 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas

Üç boyutlu bilgisayarlı yürüme analizi sırasında incelemeye alınan kişilerin yalın ayak yürüme ya da laboratuvar tarafından sağlanacak standardize edilmiş tarzda ayakkabılar giyerek veri toplanmasının daha uygun olacağı konusunda laboratuvarlar arasında bir standardizasyon yoktur. Bu nedenle, yalın ayak ve standardize edilmiş ayakkabılar ile yürüme esnasında yürümenin genel yürüme parametreleri, kinematikleri, eklem güçleri, momentleri ve yapılan işi belirleyerek farklılıkları tespit etmek üzere bu çalışma planlandı. Kendisiyle kontrollü karşılaştırmalı çalışma şeklinde planlanmış, incelemeye alınan kişilerin: 1-Laboratuvar tarafından verilen standardize edilmiş alçak topuklu spor ayakkabılar ile; 2-Yalınayak yürüme esnasında verileri toplanmıştır. Üniversite camiasından çalışma için gönüllü olan ve herhangi bir engellilik hali olmayan 21 sağlıklı kişi incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yalın ayak yürüme esnasında basma fazı 2. çift destek periyodu azalmış, bu da total basma periyodunda kısalma ile birlikte daha kısa adım ve çift adım uzunluğu ile sonuçlanmıştır. Buna ilave olarak, yalın ayak yürüme esnasında salınım fazı sırasında dizin daha az fleksiyonda olduğu görülmüştür. Standart spor ayakkabı ile yürüme esnasında salınım fazı diz fleksiyonunun yalın ayak yürüme esnasındaki ile kıyaslandığında daha fazla olduğu dikkati çekmiştir. Sonuç olarak, normal yetişkin popülasyonun %50’den fazlasının yalınayak yürüme ve standart ayakkabı ile yürüme esnasında yürüme paternlerinde anlamlı denilebilecek farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Bu da, bilgisayarlı yürüme analizi için veri toplama aşamasında en azından karşılaştırma yapılması düşünülen ortopedik düzeltme operasyonları, Botox enjeksiyonları veya baklofen pompası etkilerinin izlenmesi gibi vakalarda veri toplama esnasında ayakkabı koşullarının aynı olmasının önemini vurgulamaktadır

Keywords : Yürüme, ayakkabı.