Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu: Nedenleri, Tanı ve Tedavi

Berna Çelik 1 ,Nil ÇAĞLAR 2
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Başarısız bel cerrahisi sendromu bel cerrahisi sonrası bel ve/veya bacak ağrısı devam eden heterojen bir hasta grubunu tanımlamaktadır. Hastaların uygun tedavisi doğru ve kesin tanı konmasına bağlıdır. Tam bir hikaye alınmalı, fizik muayene, psikososyal ve radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Altta yatan neden hastanın klinik bulgularına, yapısal anomaliye veya bel cerrahisi sonrası bulguların başlama zamanına göre sınıflandırılabilir. En sık görülen nedenler sırasıyla foraminal stenoz, ağrılı disk, psödoartroz, nöropatik ağrı, tekrarlayan disk herniasyonu, faset eklem ağrısı ve sakroiliak eklem ağrısıdır. Başarısız bel cerrahisi sendromunu değerlendirmede en yararlı yardımcı görüntüleme yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir. Ağrı kontrolü, rehabilitasyon ve tekrar cerrahi seçilmiş olgularda uygun tedavi seçenekleri olabilir. Bu yazıda başarısız bel cerrahisi sendromunda etyoloji, tanı ve tedavi gözden geçirilmiştir. 

Keywords : Başarısız bel cerrahisi sendromu