Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Ankilozan Spondilite Bağlı Spondilodiskit

Çiğdem Atan 1 ,Ümit Seçkin 1 ,Hatice Bodur 2
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Spondilodiskit Ankilozan Spondilitin (AS) iyi bilinen fakat nadir görülen bir komplikasyonudur. Sıklıkla AS'nin ileri evrelerinde ortaya çıkar. Asemptomatik olabileceği gibi ciddi spinal kord hasarı bulgularına da neden olabilir. Burada daha öncesinde AS tanısı almamış, kronik bel ağrılı ve tanı konulduğunda yaygın spondilodiskit saptanan bir olgu sunduk. 

Keywords : Ankilozan spondilit, spondilodiskit