Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4
Osteitis Pubis: Olgu Sunumu
Levent Özgönenel 1 ,Gülis Kavadar 2 ,Ebru Aytekin 3 ,Nil Çağlar Sayıner 2
1 Kemerburgaz Üniversitesi, Medikal Park Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Osteitis pubis, simfisis pubis ve çevresindeki dokuları etkileyen, enfeksiyöz olmayan, enflamatuvar, ağrılı bir hastalıktır. Pelvik ağrı ve pelvik yetmezlik kırıklarının ayırıcı tanısında göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu yazıda; altmış beş yaşında, selim prostat hiperplazisi nedeniyle yapılan prostatektomi sonrası gelişen bir osteitis pubis olgusu sunulmuş ve bu nadir durumun patofizyoloji, tanı ve tedavisi tartışılmıştır. 

Keywords : Osteitis pubis, pelvik yetmezlik kırığı