Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Polimiyaljia Romatika ve Dev Hücreli Arterit: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Özeti

Hasan Ulusoy 1 ,Nebahat Sarıca 1 ,Şule Arslan 2
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat

Dev hücreli arterit (DHA) orta ve büyük çaplı arterleri tutan, ileri yaşlarda daha sık görülen sistemik bir vaskülittir. Romatizmal şikayetlerle gelen yaşlı bir hastada yeni başlamış bir baş ağrısı DHA’yı düşündürmelidir. Yüksek dozda başlanan kortikosteroidler tedavinin temelidir. Fakat uzun dönem tedavide sıklıkla kortikosteroidlere bağlı ciddi yan etkiler görülmektedir. Metotreksat gibi immünosüpresiflerin etkinliği ile ilgili kesin bir kanıt yoktur. Diğer taraftan tedaviye dirençli olguların tümör nekroz faktörü antagonistleriyle başarıyla tedavi edildikleri yönünde veriler giderek artmaktadır. Bu makalede polimiyaljia romatikayı takiben gelişen bir DHA olgusu ve konu ile ilgili literatür özeti sunulmuştur.

Keywords : Vaskülit, dev hücreli arterit, temporal arterit, polimiyaljia romatika