Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Ekstansör Pollisis Longus Tendonunun Spontan Rüptürü: Vaka Sunumu

Dilek Durmuş 1 ,İlker İlhanlı 2 ,Kıvanç Cengiz 3 ,Ferhan Cantürk 1 ,Ahmet Pişkin 4
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Turkey
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsu

Ektansör pollisis longus (EPL) tendonunun rüptürü nadirdir. Akut travmatik bozukluklara ek olarak non-travmatik durumlarda da görülebilir. EPL tendon rüptürü distal radius kırığının geç komplikasyonu olarak ortaya çıkabildiği gibi romatoid artritte kronik tenosinovite sekonder olarak da rapor edilmiştir. Bizim burada sunacağımız EPL tendon rüptüründe altta yatan herhangi bir neden tespit edilmemiştir. Rüptürün tedavisi ekstansör indisis proprius tendonunun transferiyle gerçekleştirilmiştir. Sonrasındaki rehabilitasyon programında elektrik stimülasyonu kullanılmış ve tedaviye yanıt çok iyi olmuştur. 

Keywords : Spontan tendon rüptürü, rehabilitasyo