Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Yenidoğan Brakial Pleksus Palsisi

Nilay Şahin 1 ,Semih Akı 2 ,Lütfiye Müslümanoğlu 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Balıkesir Univesity Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Obstetrik brakial pleksus palsisi doğum sırasında brakial pleksusun hasarlanmasıyla kolda görülen flask bir paralizidir ve önemli bir neonatal morbidite nedenidir. Hastada ilk iki haftada iyileşme görülmesi iyi prognoza işarettir, ancak iki haftadan sonra başlayan iyileşmede tam bir düzelme elde etmek zordur. Obstetrik brakial pleksus palsisinin değerlendirilmesi ve tanısında yüksek rezolüsyonlu manyetik rezonans görüntüleme en iyi araçtır. Elektrodiagnostik inceleme ise yaralanma zamanı, derecesi, prognozu ve lokalizasyonu konusunda bilgi vermektedir. Temel tedavi yöntemleri düzenli ev programlarıyla beraber olan fizik tedavi ve/veya iş-uğraşı terapisidir. Bazı brakial palsili çocuklarda elektriksel stimulasyon ve botulinum toksin injeksiyonu gibi cerrahi dışı girişimler iyileşmeye yardım etmektedir. Az sayıda hasta erken dönemde cerrahi girişimden yararlanabilmektedir. Temel olarak tedavide önemli nokta multidisipliner yaklaşım ve sonuçların dikkatli değerlendirilmesidir. 

Keywords : Brakial pleksus yaralanması, Erb palsisi, rehabilitasyo