Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Travmatik Tendon Yaralanmalı Hastaların Erken Rehabilitasyon Sonuçları ve Demografik, Klinik Özellikleri

Bengi Öz 1 ,Serpil Bal 2 ,Cenk Demirdöven 3 ,Asuman Memiş 4 ,Alev Gürgan 5 ,Barış Şahin 3 ,Hasan Yücel Öztan 3
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İzmir
4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Amaç: Travmatik el yaralanmalarının en sık görülen şekillerinden biri tendon yaralanmalarıdır. Bu çalışmada fleksör, ekstensör ve kombine tendon yaralanmalarının rehabilitasyon sonuçlarını yayınlamayı amaçladık. 
 

Gereç ve Yöntem: Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi kliniğimizde opere olmuş ve polikliniğimize rehabilitasyon amaçlı başvurmuş 37 travmatik el yaralanmalı hasta (110 parmak) çalışmaya alındı. Yetmişsekiz tendon ile 25 hastanın (%67,6) fleksör (FTY); 18 tendon ile 8 hastanın (%21,6) ekstensör (ETY) ve 12 tendon ile 4 hastanın (%10,8) hem fleksör hem de ekstensör tendon yaralanması (kombine) (KTY) mevcuttu. FTY olan hastalar Kleinert protokolü ile; ETY ve KTY olan hastalar immobilizasyon tekniği ile tedavi edildi. Tüm gruplardaki hastalar, Amerikan El Cerrahisi Birliğine ait total aktif hareket skorlama sistemine, distal palmar çizgi parmak ucu mesafesine ve el bileği eklem hareket açıklığına göre rehabilitasyon protokolünün 4. ve 8. haftalarında değerlendirildi. 
 

Bulgular: FTY hastaların %51,3’ünde, ETY hastaların %94,4’ünde ve KTY hastaların %58,4’ünde iyi ve mükemmel sonuçlar sağlandı.
 

Sonuç: ETY hastaların rehabilitasyon sonuçları rehabilitasyonun 8. haftasında bile tatmin ediciydi. Hem FTY’lı hastalar hem de KTY hastalarda 8. haftada daha düşük iyi ve mükemmel sonuçlar elde edilmiştir ve bu yaralanmalar daha uzun ve daha yakından izlem gerektirir. 

Keywords : Rehabilitasyon sonuçları, travmatik tendon yaralanmaları