Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Dejeneratif Omurga Hastalıklarının Tedavisinde Kanıta Dayalı Tıp

Alpaslan Şenköylü 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Keywords :