Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Karbon Monoksit Zehirlenmesi ve Periferik Sinir Mononöropati Birlikteliği: Olgu Sunumu

Oya Ümit Yemişci 1 ,Sacide Nur Saraçgil Coşar 1 ,Pınar Öztop Çiftkaya 2 ,Metin Karataş 1
1 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57338 Keywords :