Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Çocuk Hastada Ağrısız Diskoid Lateral Menisküs ve Meniskal Yırtık

Mehmet Adam 1 ,Pınar Doruk 1 ,Berrin Leblebici 1
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.57070 Keywords :