Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Brakial Arter Kanülasyonu Sonrası Gelişen Yüksek Median Sinir Lezyonunun Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Değerlendirmesi

Elif Yalçın 1 ,Burcu Önder 2 ,Aydan Kurtaran 3 ,Özge Yıldırım 4 ,Müfit Akyüz 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.80037 Keywords :