Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Spontan Medial Tibial Plato Osteonekrozu: Diz Ağrısının Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Nede

Sami Küçükşen 1 ,Ali Yavuz Karahan 1 ,Havva Kalkan 2
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.37530 Keywords :