Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Neoplaziye Bağlı Gelişen Omurilik Hasarlı Hastaların Demografik Özellikleri

Berrin Albayrak 1 ,Fatma Kumbara 2 ,Aydan Kurtaran 3 ,Murat Ersöz 3
1 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
Keywords : Omurilik yaralanması, neoplazm, rehabilitasyo