Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Omurilik Yaralanmalı Hastaların Temiz Aralıklı Kateterizasyon Programına Uyumunu Arttırabilir miyiz?

Güneş Yavuzer 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara Keywords :