Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

The Development of Upper Thoracic Myelopathy due to Posterior Vertebral Osteophyte and Ossification of Ligamentum Flavum in Patient with Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis

Hidayet Sarı 1 ,Hamza Sucuoğlu 1 ,Nurettin İrem Örnek 1 ,Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu 2 ,Murat Uludağ 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Kocaeli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.16680 Keywords :