Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Scientific Papers from Turkey in the Field of Physical Medicine and Rehabilitatio

İlker Yağcı 1 ,Dilşad Sindel 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.40221 Keywords :