Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Mekanik Bel Ağrılarında Radyolojik Görüntülemenin Yeri

Serra Sencer 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul Keywords :