Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Total Diz Ortroplastisi ve Rehabilitasyonu

Resa AYDIN 1 ,Önder Yazıcıoğlu 2 ,Fehmi Daldal 3
1 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 Zeynep Kamil Hastanesi, Ortopedi Servisi, İstanbul
Keywords :