Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Enflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Rehabilitasyonunda Genel Yaklaşımlar

Murat Birtane 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey Keywords :