Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 4

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Görülen Metabolik Değişiklikler

Halil Ünalan 1 ,Ahmet Dinç 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
Keywords :