Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 4

Medulla Spinalis Lezyonunda Osteoporozun Tanı ve Tedavisi

Belgin Erhan 1 ,Hürriyet Yılmaz 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi, İstanbul
Keywords :