Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 6

Omurilik Yaralanması Sonrası Prognozun Belirlenmesinde Reflekslerin Rolü

Halil Ünalan 1 ,Murat Uludağ 1 ,İlknur Aktaş 2 ,Mediha Gürgöze 3 ,Serpil Yıldız 4
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4 Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
Keywords :