Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 3

Omurilik Yaralanması Sonrasında Nöropatik Mesane Rehabilitasyonu

Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye Keywords :