Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 3

Omurilik Yaralanması Sonrası Gelişen Nöropatik Mesanenin Fizyopatolojisi

Berrin Gündüz 1 ,Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye Keywords :