Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Radiosynovectomy in A Patient With Chronic Protracted Undifferentiated Arthritis

Barış Nacır 1 ,Gökhan Koca 2 ,Hakan Genç 1 ,Esin Çetinkaya 3 ,Hatice Rana Erten 4
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ordu, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiy
DOI : 10.4274/tftr.70456 Keywords :