Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Düşük Dereceli B-Hücre Lenfomalı Bir Hastada Bilateral Fasiyal Paralizi ve Rehabilitasyonu
İlke COŞKUN BENLİDAYI 1 ,Pelin AYTAN 2 ,Neslihan GÖKÇEN 1 ,Sibel BAŞARAN 1 ,Emel GÜRKAN 2 ,Rengin GÜZEL 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Hematoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.32068 Eş zamanlı bilateral fasiyal paralizi, yıllık insidansı yaklaşık 5 milyonda bir olan nadir bir durumdur. İdiyopatik olabileceği gibi, Lyme hastalığı, Guillain- Barre sendromu, sarkoidoz, viral enfeksiyonlar, sifiliz, pontin gliomlar ve lösemi gibi çeşitli hastalıklarla ilişkili olabilir. 63 yaşında erkek hasta tam kan sayımında aşırı lökositoz tablosu ve sağ yüz yarısında 2 haftadır süren güçsüzlük şikayeti ile hematoloji kliniğine başvurdu. Hastanedeki yatışının yedinci gününde yüzünün sol yarısında da güçsüzlük gelişti. Hasta bilateral fasiyal paralizi tanısıyla Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine konsülte edildi. Elektroterapi, masaj ve egzersizden oluşan bir rehabilitasyon programına başlandı. Yüz kaslarına haftada 3 seans galvanik akım uygulandı. 4 haftalık günlük masaj ve egzersiz ile 12 seans elektroterapi sonunda, yüzün her iki yarısında da, duyu ve kas kuvveti bakımından anlamlı iyileşme elde edildi. Hastanın 12. hafta kontrolünde ilave iyileşme gösterdiği kaydedildi. Bu vaka raporunda, düşük dereceli B-hücreli lenfomaya bağlı bilateral fasiyal paralizisi olan nadir bir olgu ve elektroterapi ve rehabilitasyon teknikleri ile elde edilen iyileşme sunulmuştur. Keywords : Fasiyal paralizi, lenfoma, rehabilitasyon