Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2
Klasik Masaj
Ercan MADENCİ 1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Klasik masaj, 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Yeryüzünün en eski uygarlıklar tarafından bilinmektedir. Belki bugünkü şekliyle değil ama değişik amaçlarla Hint, Çin, Grek, ve Mısırlılar masajı geçmişte kullanmışlardır. Günümüzde de çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Masaj kelimesinin kökeni; Arapça dokunma anlamına gelen “mass” ve Yunanca yoğurma anlamına gelen “massein” kelimelerinden gelmiştir. Masajın birçok tanımları bulunmaktadır. Örneğin: Yumuşak dokuları mekanik olarak uyararak, sistematik manipulasyonlar ile organizmada fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratma eğilimi olarak tanımlanabilir. Tüm bu tanımlardan anlaşılacağı üzere masajın ortak bir amacı bulunmaktadır. Masaj uygulanan kişiyi fizyolojik ve psikolojik olarak rahatlatma ve rahat hissettirmektir. Bunun için çok farklı cihazlar kullanılmakla birlikte elle de yapılmaktadır. Nitekim elle yapılan manipulasyonlar klasik masajın temelini oluşturmaktadır. Klasik Masaj Manipulasyonları: A) Sıvazlama B) Yoğurma C) Friksiyon, D) Darbeleme E) Titreşim olmak üzere alt bölümlerden oluşmaktadır.  

Keywords : Klasik masaj, masaj